דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

ביטוח בטוח

ברגע האמת, אתם צריכים לצידכם מישהו שמבין באמת – סוכן ביטוח

בשעת צרה, כאשר אתם זקוקים לייעוץ, הכוונה ומרות, תעדיפו להיות על הקו עם סוכן ביטוח ותיק או מנוסה, או עם מוקדנית שירות?

מעבר לכך, לא עדיף שירות אישי של סוכן ביטוח, על פני יחס סטטיסט מתאגיד גדול?