צרו קשר

לקבלת הצעה משתלמת
אנא מלאו את טופס - צרו קשר

לפרטים נוספים חייגו:

08-9465921

ביטוח מדריך אירובי

חשיבות ביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי כביטוח המלווה את פעילותם של מדריכי אירובי. קראו פה על ביטוח מדריך אירובי

טרם תחילת פעילותנו התעסוקתית כמאמנים אישיים יש צורך לשאול עצמנו מספר שאלות מהותיות בנושא אופי הפעילות ועל איכות הסיכונים והחשיפה לה כל מדריך אירובי חשוף.


1. האם אני פועל כחוג עצמאי או תחת אגודת/עמותת ספורט כלשהי?
2. האם פעילותי כמדריך אירובי כפופה לחוק הספורט ואם כן מה המשמעויות הביטוחיות לכך?
3. מה היא חשיפתי לתביעות בגין רשלנות ו/או תאונה אחרת שאינה כתוצאה מרשלנות בזמן אימון?
4. מהם הפתרונות המוצאים בשוק הביטוח בישראל ,כהגנה בפני תביעות כאלה ואחרות?
5. האם יש משמעות למס' חניכים משתנה מקבוצה לקבוצה המתאמנים אצלי, מבחינת חשיפה לתאונות וכפועל יוצא לתביעות?
6. מהו גובה גבול האחריות אותו אני נדרש לרכוש כמאמן אירובי, המאמן מס' כזה או אחר של חניכים?

 

מה חשוב לוודא במטריית הביטוחים

לפני עריכת הביטוח יש לוודא את מטריית הביטוחים הנמצאים במקום העבודה כשכיר. יש להבטיח שמקום העבודה מבטח בפני תביעות אחריות מקצועית וצד שלישי.
כמדריך אירובי עצמאי מומלץ יש לדאוג לביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי, שיכסו את החבות כלפי המתאמנים במקרה רשלנות. בשנים האחרונות קיימות דוגמאות רבות מאוד לגבולות אחריות מקובלים, אך מאמנים שמודעים או שנכוו בתביעת רשלנות בעבר, דואגים לבטח את עצמם בגבולות גבוהים מהמקובל לדוגמא כמדריך אירובי עם 100 חניכים, למדנו כי גבול אחריות של 1,000,000 ₪ לא דיו ויש לשאוף לגבולות של 3,000,000-4,000,000 ₪ לפחות.

יש לוודא במדוייק מהי הפוליסה הנרכשת, האם מדובר כאן בפוליסת אחריות מקצועית מקיפה ובנוסף גם ביטוח צד שלישי או שמא פוליסה מצומצמת יותר המוכרת כפוליסת צד שלישי עם ביטול חריג אחריות מקצועית.

 

המשמעויות רבות ויש לשים את הדגש על כך בעת עשיית הביטוח, שלא נופתע שאין כיסוי מכיוון שלא רכשנו את המוצר המתאים ובזמן שהפוליסה צריכה להיות מופעלת בעקבות תביעת אין כיסוי ביטוחי.

 

לסיכום - כל מה שצריך לדעת על ביטוח מדריך אירובי

פעילות מאמן בענף מדריך אירובי מלווה בסיכונים רבים שיכולים להגיע ליד ביטוי בפציעה טריוויאלית, פציעה הנגרמת מאופי הפעילות האינטנסיבית בענף ספורט זה, פציעה הנגרמת מאימון לא נכון והדרכה מוטעת או סתם פציעה הנגרמת בעקבות מתקן ספורט עם לקויים בטיחותיים ויש לא מעט רבים כאלה בישראל.


מאמן, מחובתך לחזות את הסיכונים הכרוכים בענף הספורט בוא הנך עוסק, למזער נזקים תוך כדי השבחת המתאמנים והבאתם להישגים שלשמם הם התכנסו מתחילה וכל זאת תוך כדי נקיטת זהירות מקסימאלית ותשומת לב אין סופית. עליך לוודא טרם תחילת הפעילות כיוון ש הביטוח שרכשת הוא המתאים ביותר במידה וחס וחלילה נגרם נזק גוף או רכוש.

 

אם וכאשר אינכם בטוחים, תתייעצו! 08-9465921