צרו קשר

לקבלת הצעה משתלמת
אנא מלאו את טופס - צרו קשר

לפרטים נוספים חייגו:

08-9465921

ביטוח מאמן כדורסל

מהי חשיבות ביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי כביטוח המלווה את פעילותם של מאמני כדורסל? בואו לקרוא עוד על ביטוח מאמן כדורסל

טרם עשיית פעילותנו התעסוקתית כמאמני כדורסל, עלינו לשאול עצמנו מספר שאלות מהותיות על אופי הפעילות ועל איכות הסיכון והחשיפה לה כל מאמן כדורסל חשוף.

 

1.האם אני פועל כחוג עצמאי או תחת אגודת/עמותת ספורט כלשהי?
2.האם פעילותי כמאמן כדורסל כפופה לחוק הספורט ואם כן מה המשמעויות הביטוחיות לכך?
3.מה היא חשיפתי לתביעות בגין רשלנות ו/או תאונה אחרת שאינה כתוצאה מרשלנות בזמן אימון?
4.מהם הפתרונות המוצאים בשוק הביטוח בישראל ,כהגנה בפני תביעות כאלה ואחרות?
5.מהו גובה גבול האחריות אותו אני נדרש לרכוש כמאמן כדורסל, המאמן מס' כזה או אחר של חניכים?
6.האם יש משמעות למס' חניכים משתנה מקבוצה לקבוצה המתאמנים אצלי, מבחינת חשיפה לתאונות וכפועל יוצא לתביעות?

 

מספר דברים שיש לוודא

טרם עריכת הביטוח יש לוודא את מטריית הביטוחים הנמצאים במקום העבודה כשכיר. יש לבדוק שמקום העבודה מבטח בפני תביעות אחריות מקצועית וצד שלישי.
כמאמן כדורסל עצמאי רצוי יש לדאוג לביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי, שיכסו את החבות כלפי המתאמנים במקרה רשלנות. בשנים האחרונות ישנן דוגמאות רבות לגבולות אחריות מקובלים, אך מאמנים שמודעים או שנכוו בתביעת רשלנות בעבר, דואגים לבטח עצמם בגבולות גבוהים מהמקובל לדוגמה כמאמן כדורסל עם 100 חניכים, למדנו כי גבול אחריות של 1,000,000 ₪ לא דיו וצריך לשאוף לגבולות של 3,000,000-4,000,000 ₪ לפחות.

יש לוודא במדוייק מהי הפוליסה הנרכשת, האם מדובר כאן בפוליסת אחריות מקצועית מקיפה ובנוסף גם ביטוח צד שלישי או שמא פוליסה מצומצמת יותר המוכרת כפוליסת צד שלישי עם ביטול חריג אחריות מקצועית.

המשמעויות מרובות ויש לשים את הדגש על בזמן בעת עשיית הביטוח, שלא קיימים שאין כיסוי מכיוון כי לא רכשנו את המוצר המתאים ובזמן שהפוליסה צריכה להיות מופעלת בעקבות תביעה-אין כיסוי ביטוחי.

 

סיכום של נושא ביטוח מאמן כדורסל

פעילות מאמן בענף מאמני הכדורסל מלווה בסיכונים רבים שיכולים לבוא ליד ביטוי בפציעה טריוויאלית, פציעה הנגרמת מאופי הפעילות האינטנסיבית בענף ספורט זה, פציעה הנגרמת מאימון לא נכון והדרכה שגויה או סתם פציעה הנגרמת בעקבות מתקן ספורט עם לקויים בטיחותיים ויש לא מעט רבים כאלה בישראל.


מאמן, מחובתך לחזות את הסיכונים הכרוכים בענף הספורט בוא הנך עוסק, למזער תקלות תוך כדי השבחת המתאמנים והבאתם להישגים שלשמם הם התכנסו מתחילה וכל זאת תוך כדי נקיטת זהירות מקסימאלית ותשומת לב אין סופית. עליך לברר לפני תחילת הפעילות כיוון ש הביטוח שרכשת הינו המתאים ביותר במידה וחס וחלילה נעשה נזק גוף או רכוש.

 

לכל שאלה נוספת אנחנו כאן - 08-9465921