דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

ביטוח בתי כנסת הינו ביטוח שנועד לתת מענה ביטוחי ייעודי לצרכים הייחודיים של בתי הכנסת, באופן שמעניק תחושת ביטחון ושקט נפשי לאחראים על בתי הכנסת ולכל באי בית הכנסת, לרבות קהל מתפלליו.

 פוליסת ביטוח בתי הכנסת מאפשרת לבית הכנסת להמשיך ולפעול בכל מקרה של קרות נזקים כלשהם, מבלי לגבות הוצאות עתק מיותרות מציבור המתפללים.

ביטוח בתי כנסת

הכיסויים הבסיסיים שנכללים בתוכנית הפוליסה:

  • ביטוח מבנה בית הכנסת – כיסוי ופיצוי במקרה של קרות נזק למבנה בית הכנסת, על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע.

הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון כיסוי על בסיס ערך כינון; אובדן דמי שכירות במקרה נזק;  שבר תאונתי של שלטים וזכוכית; הוצאות לאחר קרות נזק עבור פינוי הריסות, שכר אדריכלים, ומהנדסים; הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי.

  • ביטוח תכולת בית הכנסת – כיסוי ופיצוי במקרה של קרות נזק לתכולת בית הכנסת, כולל כיסויים לספרי תורה, תשמישי קדושה, עיטורים, תפילין, טליתות, וזאת על בסיס כל הסיכונים, כולל סיכוני פריצה ושוד.

 הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון פסילת ספרי תורה עקב קריעת יריעות, לחות יתר בארון הקודש, ונזקי מים או חלחול של מי גשמים, בתקרה או בקירות; כיסוי לספרי תורה מחוץ לחצרי המבוטח; כיסוי לספרי תורה בעת העברה; כיסוי מפני נזק כתוצאה מפרעות.

  • ביטוח אחריות המבוטח כלפי צד שלישי – לכל באי בית הכנסת, לרבות המתפללים, מפני הרעלות מזון או משקאות.
  • ביטוח חבות מעבידים – כיסוי ופיצוי לעובדי בית הכנסת והצוות התפעולי שלו, במקרים של קרות נזקי גוף.

לפרטים מלאים יותר, ניתן לפנות אלינו בטלפון 08-9465921 או במייל oren@gerson.co.il

*הביטוח כפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.