דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

גרסון

ביטוח מאמן כדורסל

מהי חשיבות ביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי כביטוח המלווה את פעילותם של מאמני כדורסל? בואו לקרוא עוד על ביטוח מאמן כדורסל.

טרם עשיית פעילותנו התעסוקתית כמאמני כדורסל, עלינו לשאול עצמנו מספר שאלות מהותיות על אופי הפעילות ועל איכות הסיכון והחשיפה לה כל מאמן כדורסל חשוף.

ביטוח מאמן כדורסל – מה חשוב לשאול?

מספר דברים שיש לוודא

טרם עריכת הביטוח יש לוודא את מטריית הביטוחים הנמצאים במקום העבודה כשכיר. יש לבדוק שמקום העבודה מבטח בפני תביעות אחריות מקצועית וצד שלישי.
כמאמן כדורסל עצמאי רצוי יש לדאוג לביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי, שיכסו את החבות כלפי המתאמנים במקרה רשלנות. בשנים האחרונות ישנן דוגמאות רבות לגבולות אחריות מקובלים, אך מאמנים שמודעים או שנכוו בתביעת רשלנות בעבר, דואגים לבטח עצמם בגבולות גבוהים מהמקובל לדוגמה כמאמן כדורסל עם 100 חניכים, למדנו כי גבול אחריות של 1,000,000 ₪ לא דיו וצריך לשאוף לגבולות של 3,000,000-4,000,000 ₪ לפחות.

יש לוודא במדוייק מהי הפוליסה הנרכשת, האם מדובר כאן בפוליסת אחריות מקצועית מקיפה ובנוסף גם ביטוח צד שלישי או שמא פוליסה מצומצמת יותר המוכרת כפוליסת צד שלישי עם ביטול חריג אחריות מקצועית.

המשמעויות מרובות ויש לשים את הדגש על בזמן בעת עשיית הביטוח, שלא קיימים שאין כיסוי מכיוון כי לא רכשנו את המוצר המתאים ובזמן שהפוליסה צריכה להיות מופעלת בעקבות תביעה-אין כיסוי ביטוחי.

ביטוח מאמן כדורסל

ישראלים אוהבים לתבוע

האופי של האזרח הישראלי הוא כזה שאינו מאפשר לו שלא לתבוע ברגע שדבר מה מתרחש. הישראלים לא מסוגלים להרגיש פראיירים ולכן, רמת המודעות שלהם ליכולת המשפטית לתבוע במקרה של פציעה גבוהה מאוד. תביעות נזיקין אינן זרות לאזרחי המדינה ולבתי המשפט העוסקים בהן מידי יום. כלומר, על מאמני כדורסל לדעת, האקלים החברתי בישראל בהחלט מעודד הגשת תביעה כמעט בכל מצב. ידוע שמרבית הפציעות המתרחשות אינן באשמת המאמן ואינן קשורות לרשלנות ישירה מכל סוג שהוא מצדו. אולם, באווירה כללית המעודדת תביעות, חייב המאמן להיות מוגן בביטוח מאמני כדורסל.

כיצד מתכננים פוליסת ביטוח למאמני כדורסל?

האלמנט החשוב ביותר שיש לבדוק ולקבוע בפוליסה של ביטוח מאמני כדורסל, שהיא למעשה ביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי משודרג, לכל דבר ועניין הוא, גבול האחריות. כלומר, מה יהיה גובה הפיצוי המקסימלי לבעל הפוליסה במקרה של מימוש הפוליסה. ניתן ללמוד מהעבר, בתי המשפט פסקו לא פעם סכום גבוה יותר מגבול האחריות של הפוליסה לטובת התובעים, אי לכך, המאמן נאלץ להשלים את הסכום הנותר מכיסו שלו. המסקנה, על מאמן הכדורסל לדעת, אם הוא מאמן ילדים, עליו לבקש גבול אחריות גבוה במיוחד, מכיוון שבתי המשפט מחמירים במקרים של פציעות ילדים, להן עשויות להיות השלכות עתידיות. המשמעות עבור המאמן, תשלום פרמיה שנתית גבוהה יותר. 

במה נמדדת האחריות האישית של המאמן?

מאמני הכדורסל חייבים לוודא, לפני כל אימון ואימון, שמתקן האימונים במצב טוב, שכל מתקן או אביזר בו משתמשים המתאמנים הוא תקין. על המאמן לבדוק האם קיים במקרה מפגע בטיחותי, במרחב האימונים, ובמידה ואכן קיים, לסדרו או לבטל לאלתר את האימון. במקרה של אימון כדורסל באולם מקצועי, חייב המאמן לוודא לפני האימון שרצפת הפרקט נקיה ואיננה חלקה ומסוכנת לשחקנים. מאמן שלא בודק אלמנטים אלו ושחקן שלו נפצע עקב כך באימון, חשוף לתביעה על רשלנות חמורה והשלכותיה עלולות להיות קשות מאוד עבור המאמן לרבות, שלילת תעודת האימון שלו. 

מחירה הסופי של פוליסת ביטוח מאמני כדורסל

ביטוח מאמני כדורסל נקבע לא רק על פי גובה גבול האחריות, קיימים פרמטרים נוספים שיקבעו את מחירה הסופי של פוליסת הביטוח ובניהם ניתן למצוא:

  • כמה אנשים מתאמנים בקבוצה אותה מאמן המאמן (ככל שישנם יותר שחקנים הפוליסה תהיה יקרה יותר).
  • האם האימונים מתקיימים במקום סגור ובמקום פתוח (מקום פתוח נחשב מסוכן יותר). 
  • כמה אימונים מקיים המאמן בכל שבוע. 

סיכום של נושא ביטוח מאמן כדורסל

פעילות מאמן בענף מאמני הכדורסל מלווה בסיכונים רבים שיכולים לבוא ליד ביטוי בפציעה טריוויאלית, פציעה הנגרמת מאופי הפעילות האינטנסיבית בענף ספורט זה, פציעה הנגרמת מאימון לא נכון והדרכה שגויה או סתם פציעה הנגרמת בעקבות מתקן ספורט עם לקויים בטיחותיים ויש לא מעט רבים כאלה בישראל.

מאמן, מחובתך לחזות את הסיכונים הכרוכים בענף הספורט בוא הנך עוסק, למזער תקלות תוך כדי השבחת המתאמנים והבאתם להישגים שלשמם הם התכנסו מתחילה וכל זאת תוך כדי נקיטת זהירות מקסימאלית ותשומת לב אין סופית. עליך לברר לפני תחילת הפעילות כיוון ש הביטוח שרכשת הינו המתאים ביותר במידה וחס וחלילה נעשה נזק גוף או רכוש.

לכל שאלה נוספת אנחנו כאן – 08-9465921

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.