דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

מנהלים מסעדה? מנעו סיכונים מיותרים ורכשו ביטוח מסעדות

ניהול מסעדה איננו עניין של מה בכך. מדובר בעסק דינמי, המתאפיין בעליות ובירידות תכופות במחזור העסק; תפעול מכשירים וציוד יקר; התעסקות שוטפת במלאי המזון והזמנת הסחורה; התעסקות עם גורמים רבים ושונים המצריכים סבלנות רבה: עובדים, לקוחות, ספקים; הוצאות בלתי צפויות,  ועוד עוד.  

מעבר לכך, תפעול המסעדה עולה כסף רב, בפרט שיש לשלם עבור עלויות תקורה ועלויות צוות באופן שוטף ומדי חודש, וזאת גם כאשר תנועת כניסת הלקוחות למסעדה הינה דלה. 

כל אלו יוצרים סיכונים רבים לבעל המסעדה, ועל כן חשוב שהוא יגן על עצמו מפניהם באמצעות ביטוח מסעדות, שיעניק מענה לצרכים הייחודיים והספציפיים שלו.

הכיסויים שניתן להכליל בביטוח מסעדות:

  • ביטוח מבנה – כיסוי זה מאפשר הגנה נרחבת לאור הסיכונים שיכולים להיגרם למבנה המסעדה.
  • ביטוח תכולה – מדובר בכיסוי מקיף לתכולה של המסעדה ובכלל זה- הציוד היקר שמצוי בה. כיסוי זה כולל ביטוח ייעודי למכונות ולציוד המצויים במסעדה, בגין נזק פנימי וחיצוני העלול להיגרם לציוד זה, וכן ביטוח המתייחס לתכולת מקרר.
  • ביטוח אובדן רווחים – פיצוי כספי גבוה בגין אובדן רווחי המסעדה כתוצאה מצמצום המחזור הכספי או כתוצאה מהגדלת הוצאות התפעול עקב נזק פיזי למבנה ו/או רכוש המסעדה.
  • ביטוח חבות מעבידים – ביטח זה מעניק למעביד הגנה רחבה מפני תביעות של עובדים עובדים, לרבות כאלו המוגשות כתוצאה מרשלנות שגרמה לנזק פיזי או נפשי לעובד במקום העבודה, ובגין מקרים של מוות.
  • ביטוח תאונות אישיות – ביטוח המיועד הן למעסיק והן לעובדי המסעדה מפני נזקים שנגרמים להם עקב תאונות עבודה.
  • ביטוח חבות מוצר – כיסוי מפני תביעות של צדדים שלישיים עקב נזק שנגרם להם בשל שימוש במוצר.
  • אחריות כלפי צד שלישי – ביטוח המיועד לכסת על נזקים שעלולים להיגרם בשטח המסעדה לכלל האנשים השוהים בה, בין אם מדובר באורחים, לקוחות או ספקים, לרבות הרעלת מזון.
  • ביטוח סייבר – ביטוח שמיועד למסעדה שמאפשרת לבצע שירותי הזמנת מזון באמצעות אפליקציה במכשיר הטלפון הנייד או באמצעות אתר האינטרנט. הביטוח מגן מפני פריצה למאגר המידע, שעלולה להוביל לתביעות לקוחות נגד המסעדה עקב התרשלותה בשמירה על המידע האישי וחשיפתו לגורמים עויינים.

לפרטים מלאים יותר, ניתן לפנות אלינו בטלפון 08-9465921 או במייל oren@gerson.co.il

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.