דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

ביטוח לציוד אלקטרוני – מהו ומה הוא כולל?

אמצעים אלקטרוניים – חלק מחיינו

במאה הנוכחית אין ארגון, חברה או עסק אשר לא משתמשים באמצעים אלקטרוניים כחלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה, ופעמים רבות אף תלויים בהם לגמרי. ביטוח ציוד אלקטרוני נועד להוות פתרון זמין, מיידי ונוח עבור כל מקרה של פגיעה בציוד האלקטרוני וההשלכות הקשות עקב כך. סוכנות הביטוח גרסון מתמחה בהתאמת ביטוחי עסקים מקיפים הכוללים בין היתר גם הגנה הרמטית על כל הציוד האלקטרוני בעסק.

מה מכסה ביטוח ציוד אלקטרוני?

ביטוח ציוד אלקטרוני הינו סוג של ביטוח רכוש ומהווה חלק קטן ממגוון פתרונות הביטוח לעסקים ולתעשייה. פוליסה זו תשפה או תפצה את המבוטח בכל מקרה של נזק בלתי צפוי לאמצעים האלקטרוניים שברשותו בין אם באופן כללי ובין אם בהתאם לציוד הספציפי אשר ברשות המבוטח ותחום עיסוקו. בין האמצעים האלקטרוניים השכיחים ניתן לציין:


• מחשבים.
• ציוד היקפי (מדפסות, סורקים, כונני אחסון).
• שרתים.
• מרכזיות, טלפוניות, פקסימיליות.
• ציוד אלקטרוני ייעודי (כגון מכשור רפואי וכו').

ביטוח ציוד אלקטרוני עוסק בכל נזק שייגרם לציוד בין אם הפיך (הוצאות התיקון) ובין אם לאו (החלפה בחדש) לרבות ההוצאות הנלוות הכרוכות בכך כגון הובלה, מימון שעות נוספות, עלות הוצאת תיקונים דחופים, שחזור ידע כולל שחזור מבני נתונים ועוד.


כל פוליסת ביטוח ציוד אלקטרוני מפרטת מהם המקרים בהם המבוטח יכול להפעילה ולדרוש את הפיצוי המתאים, כגון במקרים של היפגעות הציוד כתוצאה מנזקי טבע, שריפה, בעיות באספקת החשמל, וירוסים, הפעלה לקויה וכו'. ניתן להוסיף גם סעיפי כיסוי נוספים לפוליסה כך שיהיה ניתן להפעילה גם במקרי גניבה ונזקי פריצה.

סוכנות הביטוח והפיננסים גרסון מפעילה למענכם מערך ייעוץ מקצועי ומיומן. אנו נאפיין את חברתכם ואת פעילותכם העסקית ונתאים עבורכם ביטוח ציוד אלקטרוני שיכסה את לב ליבו של העסק.