דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

גרסון

מחירון השירותים

מחירון

 • מסלקה פנסיונית – 190 ₪
 • פדיון פוליסה עד 50,000 ₪ – 95 ₪
 • פדיון פוליסה מעל 50,000 ₪ – 195 ₪
 • טיפול בהלוואה מפוליסה – עד 25,000 ₪ – 95 ₪
 • טיפול בהלוואה מפוליסה – מעל 25,000 ₪ – 195 ₪
 • שינוי מסלול השקעה 190 ₪
 • רכב אספנות – חובה משולם בכרטיס אשראי – 25 ₪
 • רכב אספנות – הפקת חובה ללא טסט/צד ג' – 50 ₪
 • לקוח חדש שמעוניין בצד ג' בלבד – 150 ₪
 • לקוח חדש – ביטוח רכב ביבוא אישי – 400 ₪
  במידה והפוליסה נסגרת אצלנו – 200 ₪
 • ייעוץ כללי 750 ₪ לשעה

*התשלום בש"ח לא כולל מע"מ

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.