דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

מחירון השירותים

  • קבלת פוליסת פרט לטיפולנו – מינוי סוכן 500 ₪
  • מבוטח עצמאי – קבלת פוליסה פנסיונית לטיפולנו – מינוי סוכן 750 ₪
  • מבוטח חדש – תכנון צרכים פנסיוני 1,500 ₪
  • פדיון פוליסה חלקי או מלא 250 ₪
  • אישורים – הנפקה ומשלוח ( אישורי מס, הצהרת הון, דוח שנתי, דוח גביה וכדומה), העתקי פוליסה 50 ₪
  • טיפול בהלוואה מפוליסה – עד 25,000 ₪ – 100 ₪
  • טיפול בהלוואה מפוליסה – מעל 25,000 ₪ – 300 ₪
  • פניה למסלקה הפנסיונית לצורך הכנת ביטוח מנהלים / פנסיה 80 ₪
  • תביעה כנגד צד ג' – ריכוז מסמכים, טיפול מול חברת ליסינג / השכרה, מעקב וניהול יומן תביעה 5% מגובה הנזק ולא פחות מ-250 ₪
  • ייעוץ כללי 750 ₪ לשעה

*התשלום בש"ח לא כולל מע"מ