דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

מספרי חירום

רשימת מספרי חירום באדיבות גרסון

חברות גרירה 

שגריר *8888 

שלמה סיקסט *6448

דרכים *2008

איילון *6677 

נזקי צנרת 

שחר /אמינות אקספרס  *5420

פמי פרימיום *6560 או *656 מהנייד

שכל *8888 

נסיעות חו"ל 

פספורטקארד *9912