דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

גרסון

תיקון 190 בקופת גמל

בשנת 2012 עבר תיקון לפקודת מס הכנסה הנקרא תיקון 190. ליהנות מיתרונות ניהול החיסכון בקופת הגמל ולשמור על הכספים נזילים.

תיקון 190 בקופת גמל

יש לך הזדמנות ליהנות מיתרונות קופת הגמל גם עבור החיסכון הנזיל שלך!

קופת גמל מוכרת כמכשיר חיסכון פנסיוני לגיל פרישה עם יתרונות רבים, אבל תיקון בחוק שנעשה לאחרונה, הופך את קופת הגמל למכשיר חיסכון גם עבור הכספים הנזילים.

תיקון זה, הנקרא "תיקון 190", מאפשר למי שעבר את גיל 60 ויש לו פנסיה מינימלית (מעל 4,458 ₪ בשנת 2015) הפקיד כספים בקופת הגמל, אשר ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי בניכוי מס רווח הון בשיעור של 15% בלבד (על הרווח הנומינלי) במקום 25% מס ריאלי על השקעות בני"ע.

חשוב לציין כי באפשרותך לבצע את המשיכה ישירות מהקופה ללא צורך בהצגת אישור מרשות המיסים לקביעת ניכוי המס רווח הון.

על תיקון 190

בשנת 2012 עבר תיקון לפקודת מס הכנסה הנקרא תיקון 190. בתיקון זה, נקבע בין היתר, כי כספים המופקדים לקופת גמל לאחר 1.1.2008 בסכום העולה על התקרה השנתית המוטבת )המזכה בהטבת מס בהפקדה מוגדרים כ"קצבה מוכרת", והם ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי בניכוי מס רווח הון בשיעור של 15% (על הרווח הנומינלי), בתנאי שבמועד המשיכה גילו של החוסך מעל 60 והוא זכאי לקצבה בסכום העולה על "סכום הקצבה המזערי".

כספים אלו ניתנים למשיכה גם כקצבה הפטורה ממס וזאת החל מגיל 60 (תשלום מקופה משלמת). בשנת 2015, תקרת ההפקדה השנתית לקופה במעמד עצמאי אשר מזכה בהטבות מס היא: 33,408 ₪. כלומר כל סכום שיופקד מעל 33,408 ₪ נכנס תחת ההגדרה של "קצבה מוכרת".

התנאים למשיכה

• גיל 60 או מי שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות של 75% לפחות.
• הצגת 3 תלושי קצבה 4 כהוכחה כי קצבת הזקנה המשולמת גבוהה מסכום הקצבה המזערי (4,458 ₪ נכון לשנת 2015).
• מסכום המשיכה ינוכה מס רווח הון בשיעור של 15% (על הרווח הנומינלי), במקום 25% מס ריאלי על השקעות בני"ע.
• המשיכה תתבצע ישירות מהקופה וללא צורך בהצגת אישור מרשות המיסים לקביעת ניכוי המס.

 

דוגמא

בן 60, המקבל קצבת זקנה מקופה משלמת העולה על 4,458 ₪ בחודש והפקיד בקופת גמל במעמד עצמאי 500,000 ₪ בסכום חד פעמי.

לפרטים נוספים צרו קשר עם המומחים של גרסון סוכנות לביטוח ופיננסים.

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.