דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

בזכות ביטוח אובדן כושר עבודה, תבטיחו עתידכם עם גמלה חודשית במצבים של מחלה, תאונה ואחרים. קיראו כאן על סוגי הפוליסות והמסלולים השונים, ההמלצות של גרסון בתחום וכמובן כדי ליצור עימנו קשר.

ניתן לאחרונה לשמוע רבות בתקשורת על נושא חברות הביטוח ומוצרי הביטוחים למיניהם. אחד הביטוחים המשמעותיים שעשויים להשפיע על חייו של אדם לאחר משבר כלשהו הוא ביטוח אובדן כושר עבודה.

מהו בדיוק ביטוח זה? אילו מסלולים קיימים בתוכו? בתוך אילו ביטוחים אחרים ניתן לכלול גם אותו ומהם ההבדלים בין חברות הביטוח השונות באשר לאופיו של ביטוח זה? הכל במדריך שלפניכם.

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?

כאשר אדם נמצא בתחילת דרכו המקצועית, הוא מתייחס בדרך כלל כלאחר יד לביטוח הפנסיוני אותו הוא עושה במסגרת העבודה. אף אחד לא רוצה לחשוב על מצב שבו הוא יאבד את מרבית כושרו לעבוד. אובדן כושר עבודה מוגדר כמצב בו אדם איבד 75% ומעלה מכושר עבודתו ולכן אינו מסוגל להשתכר.

באופן גורף, הפיצוי המוענק בעקבות הפוליסה מגיע לכ- 75% מן השכר הממוצע בשנה האחרונה וזאת בכדי ליצור תמריץ למבוטחים לחזור לעבודתם כאשר הדבר מתאפשר ולא למשוך את תקופת הפיצוי זמן ארוך מעבר לנדרש. כאשר מדובר על תקופת אובדן כושר עבודה הנמשכת מעל שנה, מקבל המבוטח ללא קשר לביטוח גם הטבות כמו הטבות מס משמעותיות או קצבת ביטוח לאומי כך שבמצב זה הפיצוי יחד עם אותן הטבות יביאו להכנסה הדומה למשכורת המקורית.

תנאים לביטוח אובדן כושר עבודה

כל אדם זכאי לפנות לחברת הביטוח בבקשה לפוליסת אובדן כושר עבודה. עם זאת, משיקוליהן של חברות הביטוח, זכותן להחליט האם לקבל אדם ובאילו תנאים. לאחר הפניה לחברה יתושאל מבקש הפוליסה על מצבו הבריאותי ואורח חייו. לפי אותו שאלון תחליט החברה האם היא מוכנה לבטח באופן מלא או חלקי או מה גובה הפרמיה שיצטרך המבוטח לשלם.

העלמת פרטים עלולה לגרום לכך שבמידה והסיבה לאובדן כושר עבודה קשורה לאותה מגבלה או מחלה שהוסתרה, עלול המבוטח שלא לקבל את הפיצוי גם אם הפרמיות החודשיות שולמו. יש לעדכן על כל שינוי בריאותי או שינוי באורח החיים העלול להשפיע על הסיכון לאובדן כושר עבודה גם לאחר ההצטרפות לפוליסה. לדוגמה, תחביבי אקסטרים כמו סקי או צניחה בהם החל המבוטח לעסוק עלולים להעלות את הפרמיה משום שהם מהווים גורם סיכון.

מסלולים שונים של ביטוח אובדן כושר עבודה

באופן כללי לכל חברת ביטוח יש את מסלולי ביטוח אובדן כושר עבודה שהיא מציעה, אך ניתן לעמוד על מספר הבדלים ברורים וכלליים בין הפוליסות השונות:


כיסוי מקצועי/ כללי: הבדל אחד בין הפוליסות השונות הוא סוג הכיסוי- מה בעצם יחשב לאובדן כושר עבודה. הכיסויים נעים בין כיסוי בסיסי לאובדן כושר עבודה לעסוק בכל עיסוק שהוא, דרך כיסוי לאובדן כושר לעסוק בעיסוק המבוטח הרשום בפוליסה ובכל עיסוק אחר התואם את השכלתו וכישוריו ועד לכיסוי היקר ביותר בו יקבל המבוטח פיצוי כבר כאשר אינו מסוגל לעסוק בעיסוקו הנוכחי הרשום בפוליסה בלבד.

אם ברצונו של המבוטח לקבל פיצוי כבר בעקבות אי יכולתו לבצע את תפקידו הנוכחי עליו לדאוג מראש לפוליסה השלישית והיקרה. לפי הפוליסה הבסיסית יקבל קצבה רק במידה ואינו מסוגל לעבוד באף מקצוע. על מנת לקבל פיצוי על אי היכולת לעבוד בעבודה הנוכחית, יש לעדכן את חברת הביטוח בכל שינוי עיסוק.


תקופת המתנה:
 הבדל נוסף בין פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה השונות הוא תקופת ההמתנה הנדרשת מרגע התפרצות המחלה/ התרחשות התאונה ועד קבלת הפיצוי. תקופה זו משתנה. אם ביטוח אובדן כושר עבודה הוא חלק מביטוח תאונות אישיות, ההמתנה יכולה להיות ימים אחדים בלבד.

ברוב הפוליסות ההמתנה מגיעה לשלושה חודשים בשל החוק המחייב מעסיקים לשלם לעובד הנעדר מעבודתו בשל אי כושר זמני או קבוע לעיסוק בעבודתו שכר של 90 יום. ישנן פוליסות בהן נאלץ המבוטח להמתין גם יותר.


תקופת הקצבה: הבדל נוסף הוא התקופה בה ניתנת הקצבה. לכל פוליסה ישנה תקופה שונה במסגרתה ניתנת הקצבה. אם מדובר, למשל על ביטוח אובדן כושר עבודה הכלול בביטוח תאונות אישיות, מדובר לרוב על תקופה של עד שנתיים. בכל פוליסה מצויינת התקופה המקסימלית למתן הקצבה. בביטוח אובדן כושר עבודה הכלול בפוליסות ביטוח חיים מסויימות יכול הגיל המקסימלי לקבלת הקצבה להיות גם 655. כמובן שככל שישנו כיסוי רחב יותר כך עולה מחיר הפוליסה.

מחירי הפוליסות

מחירי הפוליסות הם תלויי גיל, שכר ומצב רפואי. עם הגיעו של העובד לגיל 50 עלול סכום הפרמיה להיות כפול מהסכום אותו שילם בשנות הארבעים לחייו וזאת ללא שינוי בתנאי הפוליסה. בנוסף מידת הכיסוי משנה את המחיר: האם הכיסוי הוא מקצועי או כללי, מהי תקופת ההמתנה והבדלים נוספים ההופכים פוליסה אחת לאטרקטיבית יותר על פני האחרת. כמובן שישנם הבדלים גם בין חברות הביטוח השונות.

ביטוח אובדן כושר עבודה לעצמאים

אם כשכיר זכאי העובד לפיצוי של 90 יום ממעסיקו בגין אי כושרו לעסוק בעבודתו, העצמאי נמצא לחלוטין לבדו כבר מן היום הראשון בו נפגע כושר העבודה שלו. חלק גדול מהפוליסות מציעות לעצמאים את שהן מציעות לשכירים כך שתקופת ההמתנה נמשכת 90 יום בהם לא יהיה העצמאי מכוסה כלל.

ישנן פוליסות המציעות הרחבה תמורת תקופת המתנה קצרה יותר של 30 יום בלבד. יתכן כי לעצמאי עדיף לשלם פרמיה גבוהה מעט יותר בכדי לא להמתין 90 יום עד קבלת הקצבה. אמנם במקרה של תאונת עבודה ישלם ביטוח לאומי בגין דמי פגיעה למשך 90 יום אך עדיין כדאי להפחית את זמן ההמתנה לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה. מעבר לזמן ההמתנה, לעצמאי כדאי לשים לב לסוג הכיסוי- האם הוא כללי או מקצועי ממש כמו שכיר.

ביטוח בחברות השונות

הפוליסות בחברות הביטוח השונות נבדלות זו מזו בתנאים ההתחלתיים של הפוליסה ובאפשרויות ההרחבה שלהן. באחת מהן על מנת לקבל פיצוי עבור אובדן כושר עבודה חלקי יש לבצע הרחבת הפוליסה. כך גם לביצוע הרחבה עיסוקית או לקבלת התשלום עבור חודשי ההמתנה הראשונית וזאת במידה שתקופת הפיצוי אכן עברה את תקופת ההמתנה.

חברה אחרת מציעה מוצרים נוספים כמו הרחבה לעצמאים בכדי לקבל פיצוי על אובדן עבודה מוחלט ל- 6-12 חודשים, הרחבה עיסוקית, הרחבה למנהלים המכסה תקופות אובדן כושר עבודה קצרות ועוד. בגדול, תנאיהן הבסיסיים של החברות דומים כשכל אחת מציעה סוגי הרחבות משתנים במחירים משתנים.

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.