דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

גרסון

ביטוח מאמן כדורגל

לפני עשיית פעילותנו התעסוקתית כמאמנים אישיים יש צורך לשאול עצמנו מספר שאלות מהותיות בנושא אופי הפעילות ועל איכות הסיכונים והחשיפה לה כל מאמן כדורגל חשוף, על מנת לדעת האם ביטוח אחריות מקצועית מתאים למאמן זה:

1.האם אני פועל כחוג עצמאי או תחת אגודת/עמותת ספורט כלשהי?
2.האם פעילותי כמאמן כדורגל כפופה לחוק הספורט ואם כן מה המשמעויות הביטוחיות לכך?
3.מה היא חשיפתי לתביעות בגין רשלנות ו/או תאונה אחרת שאינה כתוצאה מרשלנות בזמן אימון?
4.מהם הפתרונות המוצאים בשוק הביטוח בישראל ,כהגנה בפני תביעות כאלה ואחרות?
5.מהו גובה גבול האחריות אותו אני נדרש לרכוש כמאמן כדורגל, המאמן מס' כזה או אחר של חניכים?
6.האם יש משמעות למס' חניכים משתנה מקבוצה לקבוצה המתאמנים אצלי, מבחינת חשיפה לתאונות וכפועל יוצא לתביעות?

ביטוח מאמן כדורגל – מה ניתן לעשות

טרם עריכת הביטוח יש לבדוק את מטריית הביטוחים הנמצאים במבנה העבודה כשכיר. כדאי להבטיח שמקום העבודה מבטח אל מול תביעות אחריות מקצועית וצד שלישי.
כמאמן כדורגל עצמאי רצוי יש לדאוג לביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי, שיכסו את החבות כלפי המתאמנים במקרה רשלנות. בשנים האחרונות ניתן למצוא דוגמאות רבות מאוד לגבולות אחריות מקובלים, אך מאמנים שמודעים או שנכוו בתביעת רשלנות בעבר, דואגים לבטח את עצמם בגבולות גבוהים מהמקובל, לדוגמה כמאמן כדורגל יחד עם 100 חניכים, למדנו כי גבול אחריות של 1,000,000 ₪ לא דיו ויש לשאוף לגבולות של 3,000,000-4,000,000 ₪ לפחות.

יש לוודא באופן ברור מהי הפוליסה הנרכשת, האם מדובר כאן בפוליסת אחריות מקצועית מקיפה ובנוסף גם ביטוח צד שלישי או שמא פוליסה מצומצמת יותר המוכרת כפוליסת צד שלישי עם ביטול חריג אחריות מקצועית.
המשמעויות מרובות ויש לשים את הדגש על בזמן בעת עשיית הביטוח, שלא שלא קיימים שאין כיסוי מכיוון ש כי לא רכשנו את המוצר המתאים ובזמן שהפוליסה צריכה להיות מופעלת בעקבות תביעה – אין כיסוי ביטוחי.

סיכום – כדאי לעשות ביטוח מאמן כדורגל?

פעילות המאמן בשוק מאמני כדורגל מלווה בסיכונים לא מעטים שיכולים להגיע ליד ביטוי בפציעה טריוויאלית, פציעה הנגרמת מאופי הפעילות האינטנסיבית בענף ספורט זה, פציעה הנגרמת מאימון לא נכון והדרכה מוטעת או סתם פציעה הנגרמת בעקבות מתקן ספורט עם לקויים בטיחותיים וישנם רבים כאלה בישראל.
מאמן, מחובתך לחזות את הסיכונים הכרוכים בענף הספורט בוא הנך עוסק, למזער תקלות תוך כדי השבחת המתאמנים והבאתם להישגים שלשמם הם התכנסו מתחילה, וכל זאת תוך כדי נקיטת זהירות מקסימאלית ותשומת לב אין סופית. עליך לבדוק לפני תחילת הפעילות כיוון שהביטוח שרכשת הינו המתאים ביותר והיה אם וחס וחלילה נעשה נזק גוף או רכוש.

אם וכאשר אינכם בטוחים, תתייעצו! 08-9465921

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.