דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

גרסון

ביטוח מאמן כושר אישי

רבים ממאמני הכושר האישי שואלים אותנו לגבי חשיבותו של ביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי (ביטוחי חבויות) כביטוח המלווה את פעילותם. התשובה לכך טמונה באופי הפעילות של מאמן הכושר האישי. הצטרפו אלינו לקרוא עוד על ביטוח מאמן כושר אישי.

חשיבות ביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי כביטוח המלווה את פעילותם של מאמנים אישיים.

ביטוח מאמן כושר אישי

טרם תחילת פעילותנו המקצועית כמאמנים אישיים עלינו לשאול עצמנו מספר שאלות מהותיות על אופי הפעילות ועל רמת הסיכון והחשיפה לה כל מאמן כושר אישי חשוף.

1.האם פעילותי כמאמן כושר אישי כפופה לחוק הספורט ואם כן מה המשמעויות הביטוחיות לכך?
2.האם אני פועל כחוג עצמאי או תחת אגודת/עמותת ספורט כלשהי?
3.מה היא חשיפתי לתביעות בגין רשלנות ו/או תאונה אחרת שאינה כתוצאה מרשלנות בזמן אימון?
4.מהם הפתרונות המוצאים בשוק הביטוח בישראל ,כהגנה בפני תביעות כאלה ואחרות?
5.מהו גובה גבול האחריות אותו אני נדרש לרכוש כמאמן כושר אישי, המאמן מס' כזה או אחר של חניכים?
6.האם יש משמעות למס' חניכים משתנה מקבוצה לקבוצה המתאמנים אצלי, מבחינת חשיפה לתאונות וכפועל יוצא לתביעות?

ביטוח אחריות מקצועית למאמנים – מטריית הביטוחים

לפני עריכת הביטוח יש לוודא את מטריית הביטוחים הנמצאים במקום העבודה כשכיר. יש לוודא שמקום העבודה מבטח בפני תביעות אחריות מקצועית וצד שלישי.


כמאמן כושר אישי עצמאי יש לדאוג לביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי, שיכסו את החבות כלפי המתאמנים במקרה רשלנות. כיום ישנן דוגמאות רבות לגבולות אחריות מקובלים, אך מאמנים שמודעים או שנכוו בתביעת רשלנות בעבר, דואגים לבטח עצמם בגבולות גבוהים מהמקובל לדוגמא לדוגמא כמאמן כושר אישי עם 100 חניכים, למדנו כי גבול אחריות של 1,000,000 ₪ אינו מספיק וצריך לשאוף לגבולות של 3,000,000-4,000,000 ₪ לפחות.

יש לוודא בדיוק מהי הפוליסה הנרכשת, האם מדובר בפוליסת אחריות מקצועית למאמנים מקיפה ובנוסף גם ביטוח צד שלישי או שמא פוליסה מצומצמת יותר המוכרת כפוליסת צד שלישי עם ביטול חריג אחריות מקצועית.

המשמעויות רבות ויש לשים את הדגש בעת עשיית הביטוח, שאין כיסוי כי לא רכשנו את המוצר הנכון ובזמן שהפוליסה צריכה להיות מופעלת בעקבות תביעה-אין כיסוי ביטוחי. בהחלט יכול להיות מצב לא נעים.

מילה אחרונה על ביטוח מאמן כושר אישי

פעילות מאמן בענף האימון האישי מלווה בסיכונים רבים שיכולים לבוא ליד ביטוי בפציעה טריוויאלית, פציעה הנגרמת מאופי הפעילות האינטנסיבית בענף ספורט זה, פציעה הנגרמת מאימון לא נכון והדרכה שגויה או סתם פציעה הנגרמת בעקבות מתקן ספורט עם לקויים בטיחותיים ויש רבים כאלה בישראל.

מאמן, מחובתך לצפות את הסיכונים הכרוכים בענף הספורט בוא אתה עוסק, למזער נזקים תוך כדי השבחת המתאמנים והבאתם להישגים שלשמם הם התכנסו מתחילה וזאת תוך כדי נקיטת זהירות מרבית ותשומת לב אין סופית. עליך לוודא טרם תחילת הפעילות כי הביטוח שרכשת הוא המתאים ביותר במידה וחס וחלילה נגרם נזק גוף או רכוש.

במידה אינכם בטוחים, תתייעצו! 08-9465921

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.