דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

גרסון

ביטוח מדריך זומבה

החשיבות הרבה של ביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי, למדריכי הזומבה למיניהם. הנה מספר פרטים על ביטוח מדריך זומבה בעבורכם.

מקדימים כיסוי למכה – חשיבותו של ביטוח למדריך זומבה!!!

פעילות הזומבה הפכה לפופולרית מאוד בשנים האחרונות, ולכן נשאלנו רבות על ידי מדריכי זומבה בנוגע לאחריות הביטוחית שלהם כלפי החניכים שלהם. התשובה לאחריות הזו טמונה באופן הפעילות.

ביטוח מדריך זומבה – השאלות החשובות

בטרם תחילת פעילות הזומבה, עליכם לשאול את עצמכם מספר שאלות מהותיות וחשובות, בנושא אופי הפעילות והסיכונים הטמונים בה. 

1.האם הפעילות מועברת כחלק מאגודה או כחוג עצמאי?
2.האם הפעילות כפופה לחוק הספורט?
3.מה החשיפה של הפעילות לתביעות בגין רשלנות או תאונות?
4.אלו פתרונות יש לשוק הביטוח בישראל להציע?
5.מהו גובה גבול האחריות אותו המדריך נדרש לרכוש?
6.האם ישנה משמעות למספר החניכים המשתתפים בפעילות?

לפני עריכה ורכישה של פוליסת ביטוח כשכיר, יש לברר שמקום העובדה מבטח מפני תביעות אחריות מקצועית ותביעות צד שלישי.

פוליסת הביטוח – היקפה?

כמדריך זומבה עצמאי, יש לוודא כי פוליסת הביטוח כוללת ביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי. על הפוליסה לכסות את החבות כלפי המודרכים במקרה רשלנות. כיום ישנן דוגמאות רבות לגבולות אחריות מקובלים, אך מדריכים שמודעים או שנתבעו בתביעת רשלנות בעבר, דואגים לבטח עצמם בגבולות גבוהים מהמקובל . לדוגמא כמדריך זומבה עם 100 חניכים, למדנו כי גבול אחריות של 1,000,000 ₪ אינו מספיק וצריך לשאוף לגבולות של 3,000,000-4,000,000 ₪ מינימום.

יש לבדוק את פוליסת הביטוח הנרכשת, האם מדובר בפוליסת אחריות מקצועית מקיפה או מצומצמת. בנוסף האם הפוליסה מכילה גם ביטוח צד שלישי או שמא פוליסה מצומצמת יות המוכרת כפוליסת צד שלישי עם ביטול חריג אחריות מקצועית.
יש לשים דגש מירבי על כך בעת הרכבת פוליסת הביטוח. עדיף תמיד להיות מכוסים מכל צרה שלא תבוא ולא להיות מופתעים מכיוון שלא רכשנו את המוצר הנכון.

סיכום בקצרה על ביטוח מדריך זומבה

לסיכום ,פעילות מדריך בענף הזומבה מלווה בסיכונים רבים שעלולים לבוא ליד ביטוי בפציעה טריוויאלית, פציעה הנגרמת מאופי הפעילות האינטנסיבית, פציעה הנגרמת מאימון לא נכון והדרכה שגויה או סתם פציעה הנגרמת בעקבות מתקן ספורט לקויי.

מדריך, חובתך לצפות את הסיכונים הכרוכים בענף הספורט בוא אתה מדריך, למזער נזקים ככל שתוכל תוך כדי השבחת המתאמנים והבאתם להישגים בתחום הזומבה. עליך לוודא טרם תחילת הפעילות כי הביטוח שרכשת הוא המתאים ביותר לפעילות אותה אתה מדריך.

אם אינכם בטוחים, תתייעצו! 08-9465921

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.