דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

גרסון

ביטוח מדריך יוגה

היוגה אינה פעילות אינטנסיבית, אך גם על פעילות זו יש לרכוש ביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי. קיראו עוד על ביטוח מדריך יוגה.

שאלה שעלתה רבות בשיחות עם מדריכי יוגה, היא האם גם הם צריכים לרכוש ביטוח אחריות מקצועית.

התשובה לשאלה זו טמונה באופי הפעילות המועברת על ידי מדריך היוגה.

ביטוח מדריך יוגה – לפני שמדריכים, שואלים

לפני התחלה בהתעסקות בפעילות ספורטיבית כלשהי, עלינו לשאול את עצמנו מספר שאלות, אשר יימנעו מאיתנו צרות בעתיד.
1.האם הפעילות מועברת כחוג עצמאי או תחת מועדון ספורט?
2.האם הפעילות של מדריכי היוגה כפופה לחוק הספורט של מדינת ישראל?
3.האם אני חשוף לתביעות עקב רשלנות או תאונות?
4.האם ישנם פתרונות לכך?
5.מהו גבול האחריות הנדרש ממדריך היוגה כלפי חניכיו?
6.האם ישנה משמעות למספר החניכים המשתתפים בהדרכת היוגה?

שכיר או עצמאי?

כשכיר, יש לבדוק את הפוליסה הניתנת על ידי מקום העבודה. יש לוודא שמקום העבודה מבטח את המדריך מתביעות אחריות מקצועית ותביעות צד שלישי.

כעצמאי, מומלץ מאוד לדאוג לביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי ,שיכסו את החבות כלפי החניכים במקרה של רשלנות. ישנן דוגמאות רבות לגבולות האחריות המקובלים, אך מדריכים רבים דואגים לבטח עצמם בגבולות גבוהים מהמקובל . לדוגמא כמדריך יוגה עם 100 חניכים ,למדנו כי גבול אחריות של 1,000,000 ₪ אינו מספיק וצריך לשאוף לגבולות של 3,000,000-4,000,000 ₪ לפחות.

חשוב לבדוק במדוייק מה היא הפוליסה הביטוחית הנרכשת. האם מדובר בפוליסת אחריות מקצועית מקיפה ובנוסף גם ביטוח צד שלישי או שמא פוליסה מצומצמת יותר המוכרת כפוליסת צד שלישי עם ביטול חריג אחריות מקצועית.
לכל סעיף בפוליסה יש משמעויות רבות ויש לשים לכך את הדגש בעת רכישת הביטוח. עדיף שלא תופתעו שאין כיסוי ביטוחי כי לא רכשתם את המוצר הנכון.

כמה מילים אחרונות על ביטוח מדריך יוגה

לסיכום ,פעילות מדריך בענף היוגה מלווה בסיכונים רבים שיכולים לבוא ליד ביטוי בפציעה טריוויאלית, פציעה הנגרמת מאופי הפעילות בענף היוגה, פציעה הנגרמת מאימון לא נכון והדרכה שגויה או סתם פציעה הנגרמת בעקבות מתקן ספורט עם לקויים בטיחותיים.

לכל מדריך קמה החובה לצפות את הסיכונים הכרוכים בענף הספורט בוא הוא עוסק, לשאוף למזעור נזקים תוך כדי השבחת החניכים והבאתם להישגים שלשמם הם התכנסו מלכתחילה וזאת תוך כדי נקיטת זהירות מרבית ותשומת לב אין סופית . על המדריך מוטלת הפעולה לוודא טרם תחילת הפעילות כי הביטוח שרכשת הוא המתאים ביותר במידה וחס וחלילה נגרם נזק גוף או רכוש. 

לחצו כאן ליצירת קשר עם סוכנות ביטוח גרסון, או צלצלו; 08-9465921

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.