דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

גרסון

ביטוח מדריך כושר

מדריכי כושר רבים שואלים על חשיבות רכישת ביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי, כביטוח אשר מלווה את פעילות עבודתם.

התשובה לכך טמונה באופי הפעילות של מדריך הכושר.

מה מדריך כושר צריך לשאול את עצמו?

למדריכי כושר יש אחריות רבה בנוגע למתאמנים אותם הם מדריכים. מדריכי הכושר הם אלו שמלמדים את המתאמנים את יסודות האימון ולכן חלה עליהם אחריות גדולה. כל מדריך כושר צריך לשאול את השאלות המהותיות הבאות:

1.האם אני פועל כמדריך כושר עצמאי או תחת מועדון כלשהו?
2.האם פעילותי כמדריך כושר כפופה לחוק הספורט ואם כן מה המשמעויות הביטוחיות לכך?
3.מה היא החשיפה לתביעות בגין רשלנות ו/או תאונה אחרת שאינה כתוצאה מרשלנות בזמן אימון?
4.האם לשוק הביטוח הישראלי יש הגנות מפני תביעות אלו?
5.מהו גבול האחריות הנדרשת ממדריך כושר?
6.האם האחריות גודלת ככל שישנם יותר מודרכים?

מטריית הביטוחים במקום העבודה

לפני עריכת הביטוח יש לוודא את מטריית הביטוחים הנמצאים במקום העבודה כמדריך כושר שכיר. יש לוודא שמקום העבודה מבטח בפני תביעות אחריות מקצועית וצד שלישי (הדבר אינו מובן מאליו).
כמדריך כושר עצמאי, יש לדאוג לביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי ,שיכסו את החבות כלפי המודרכים במקרה רשלנות. דוגמאות רבות יש לגבולות אחריות מקובלים, אך מדריכים שמודעים או שנכוו בתביעת רשלנות בעבר, דואגים לבטח עצמם בגבולות גבוהים מהמקובל . לדוגמא כמדריך כושר עם 100 חניכים ,למדנו כי גבול אחריות של 1,000,000 ₪ אינו מספיק וצריך לשאוף לגבולות של 3,000,000-4,000,000 ₪ לפחות.

תמיד צריך לוודא מהי הפוליסה הנרכשת. יש לבדוק האם מדובר על פוליסת אחריות מקצועית מקיפה ובנוסף ביטוח צד שלישי, או שמדובר בפוליסה מצומצמת יותר. המשמעויות רבות ויש לשים את הדגש על כך בעת רכישת פוליסת הביטוח, שלא נופתע שאין כיסוי ביטוחי כי לא רכשנו את המוצר הנכון ובזמן שהפוליסה צריכה להיות מופעלת בעקבות תביעה-אין כיסוי ביטוחי!!!
לא נעים!!!

ביטוח מדריך כושר – סיכום

פעילות מדריך בענף הכושר מלווה בסיכונים וסיבוכים רבים שיכולים לבוא ליד ביטוי בפציעות קשות, פציעות הנגרמות מאופי הפעילות האינטנסיבית והפיזית בענף זה, פציעות הנגרמות מאימון לא נכון והדרכה שגויה או סתם פציעה הנגרמת בעקבות מתקן ספורט עם לקויים בטיחותיים חמורים.
מדריך כושר, חובתך היא לצפות את הסיכונים הכרוכים בענף הספורט בוא אתה עוסק ולמזער נזקים תוך כדי השבחת המתאמנים והבאתם להישגים שלשמם הם התכנסו וזאת תוך כדי נקיטת זהירות מרבית ותשומת לב אין סופית. העבודה של מדריך הכושר היא לדאוג לבריאות המודרכים. עליך לוודא טרם תחילת הפעילות כי הביטוח שרכשת הוא המתאים ביותר במידה וחס וחלילה נגרם נזק גוף או רכוש.

לפרטים מלאים יותר, ניתן לפנות אלינו בטלפון 08-9465921 או במייל.

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.