דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

גרסון

ביטוח מדריך ספורט

לכל פעילות ספורטיבית יש לרכוש פוליסת ביטוח מדריך ספורט מתאימה.

רבים מדריכי ספורט אשר שואלים מהי חשיבותו של ביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי כביטוח המכסה את פעילותם.

התשובה לכך טמונה באופי הפעילות המודרכת על ידי מדריך הספורט.

ביטוח מדריך ספורט

השאלות המהותיות

בראש ובראשונה, לפני תחילת פעילותנו המקצועית כמדריכי ספורט, חובה עלינו לשאול את עצמנו מספר של שאלות מהותיות על אופי הפעילות ועל רמת הסיכון והחשיפה לה מדריכי ספורט חשופים.
1.האם הפעילות אותה אני מעביר היא כחוג עצמאי או תחת אגודת/עמותת ספורט מסוימת?
2.האם הפעילות אותה אני מעביר כפופה לחוק הספורט ואם כן מה המשמעות הביטוחית לכך?
3.מה היא חשיפתי לתביעות בגין רשלנות ו/או תאונה אחרת שאינה כתוצאה מרשלנות בזמן אימון?
4.מהם הפתרונות מבחינת ביטוח בשוק הביטוח בישראל ,כהגנה בפני תביעות?
5.מהו גבול האחריות הנדרש ממני בתור מדריך ספורט?
6.האם מספר החניכים המודרכיםם על ידי משפיע מבחינת חשיפה לתאונות ותביעות?

רכישת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

לפני רכישה של פוליסת ביטוח, יש לוודא את מטריית הביטוחים הנמצאים במקום העבודה כמדריך ספורט שכיר. יש לוודא שמקום העבודה מספק ביטח מפני תביעות אחריות מקצועית וצד שלישי.

כמדריך ספורט עצמאי, חלה עליך החובה לדאוג לביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי, שיכסו את החבות כלפי המודרכים שלך, במקרה של רשלנות. כיום ישנן דוגמאות לא מעטות לגבולות אחריות מקובלים, אך מדריכים שנכוו בתביעת רשלנות בעבר, דואגים לבטח את עצמם בגבולות גבוהים מאוד מהמקובל. למשל, מדריך ספורט עם 100 חניכים, ישאוף לגבולות של 3,000,000-4,000,000 ₪ לפחות ולא לגבול של 1,000,000 ₪.

יש לוודא במדוייק מהי הפוליסה הנרכשת והאם מדובר בפוליסת אחריות מקצועית מקיפה ובנוסף גם ביטוח צד שלישי או שמא פוליסה מצומצמת יותר המוכרת בשם פוליסת צד שלישי עם ביטול חריג אחריות מקצועית.
המשמעויות רבות ויש לשים את מלוא תשומת הלב לכך בעת רכישת פוליסת הביטוח, בכדי שלא נופתע שאין כיסוי ביטוחי כי לא רכשנו את המוצר הנכון ובזמן שהפוליסה צריכה להיות מופעלת בעקבות תביעה. במצב כזה, אין כיסוי מבחינת ביטוח.

סיכומו של עניין ביטוח מדריך ספורט

לסיכום העניין, פעילות מדריך בענף הספורט מלווה בסיכונים רבים שיכולים לבוא ליד ביטוי בפציעה טריוויאלית וקשה, פציעה הנגרמת מאופי הפעילות האינטנסיבית בענף ספורט זה, פציעה הנגרמת מאימון לא נכון והדרכה שגויה או סתם פציעה הנגרמת בעקבות מתקן ספורט עם לקויים בטיחותיים.
מדריך ספורט, מחובתך לצפות את הסיכונים הכרוכים בענף הספורט בוא אתה עוסק, מיזעור הנזקים תוך כדי קידום המתאמנים והבאתם להישגים שבשבילם הם התכנסו מלכתחילה וכל זאת תוך כדי נקיטת זהירות ותשומת לב מירבית. עליך חלה החובה לוודא טרם תחילת הפעילות כי הביטוח שרכשת הוא המתאים ביותר לנזקי גוף או רכוש.

במידה ואינכם בטוחים, תתייעצו איתנו, סוכנות לביטוח גרסון, במספר 08-9465921

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.