דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

החל משנת 2008 מחובתו של כל מעסיק להפריש סכומים עבור העובד לטובת ביטוח פנסיוני. החוק נועד לכך שכל אדם עובד, יקבל את זכויותיו הפנסיוניות ויוכל לחיות בכבוד גם לאחר פרישתו לגמלאות.

קצבת הפנסיה אותה יקבל העובד בהתאם לסכום שצבר כל שנות עבודתו יחד עם קצבת הזקנה הניתנת מביטוח לאומי יהוו יחד את הכנסתו החודשית.

 מהו ביטוח פנסיוני?

ביטוח פנסיוני לסוגיו מורכב מסכום אותו חוסך העובד ומסכום אותו מפריש המעביד מדי חודש. העובד מפקיד 6% לתגמולי עובד והמעסיק מפקיד מינימום 6.5% ולא יותר מ-7.5% כולל תשלום בביטוח אובדן כושר עבודה הנגזרים ממשכורתו המבוטחת של העובד. בנוסף לכך, יפקיד המעסיק בין 6%-8.33% נוספים לטובת פיצויי הפיטורין וזאת בהתאם להסדר הפנסיוני הנהוג במקום העבודה. ישנם מספר סוגים של מוצרים פנסיונים במסגרתם נחסך הסכום.

שניים מהמוצרים כוללים גם אלמנט ביטוחי: ביטוח מנהלים וקרן פנסיה. מוצר שלישי, קופות הגמל, כולל חיסכון בלבד ללא האלמנט הביטוחי. ישנו ניוד פנסיוני כך שעובד יכול להחליף מוצר פנסיוני אחד באחר אם רצונו בכך.

ניתנת האפשרות לשנות גם את מסלולי ההשקעה של החיסכון ולעבור ממסלול סולידי יותר למסלול שיש בו סיכון גבוה יותר. עם זאת, ניתן לעבור בין קרנות השייכות כולן לאותו בית השקעות או חברת ביטוח. לרוב עובד בתחילת דרכו המקצועית יחוש ביטחון רב יותר להשקיע בקרנות עם סיכון רב יותר כי ישנן עוד שנים רבות עבורו לכסות גם על הפסדים.

עובד ותיק יותר שנמצא לקראת פרישה יעדיף בדרך כלל לא לשים את הונו על קרן הצבי אלא להשקיע בקרנות סולידיות אשר הסיכוי בהם להפסדים הוא נמוך יחסית. הדבר נקבע גם לפי משכורתו של העובד והסכומים המופרשים לטובת הביטוח. כאשר מדובר על עובדים המרוויחים סכומים גבוהים ביחס לשאר האוכלוסיה כמו ספורטאים לדוגמה השיקולים יכולים להיות שונים.

מוצרי ביטוח פנסיוני – השוואה

כאמור, ישנם שלושה מוצרים פנסיונים, אשר שניים מהם פופולאריים יותר מהשלישי, במיוחד בקרב מצטרפים חדשים. המוצר שנחשב היום לפופולארי פחות הוא קופות הגמל שלא כוללות אלמנט ביטוחי. אם ישנם ענפים במשק שעובדיהם יכולים לוותר על הנושא הביטוחי כמו עובדים בעבודות בהן טמון סיכון קטן יחסית, ישנם בעלי מקצוע כמו עובדי תעשיה, בניין, חקלאים ועוד אשר ללא ספק צריכים את האלמנט הביטוחי ומעדיפים לרכוש מוצר אחד אשר יכלול בתוכו הן חיסכון לטווח ארוך והן ביטוח הכולל סעיף אובדן כושר עבודה.

מלבד ביטוח לאובדן כושר עבודה כולל הכיסוי הביטוחי גם כיסוי למקרה מוות אותו יקבלו בני משפחתו של העובד אם הוא נפטר בטרם עת, סכום שיכול להתקבל כתשלום חד פעמי או כקצבה חודשית. שני המוצרים המספקים כיסוי ביטוחי, קרן פנסיה וביטוח מנהלים, נבדלים זה מזה במספר פרמטרים. האחד הוא דמי הניהול המשולמים בגין כל אחד מהם.

גרסון סוכנות לביטוח מזמינה אתכם לקרוא עוד על
ביטוח אובדן כושר עבודה במדריך שלנו

בביטוח מנהלים דמי הניהול בדרך כלל גבוהים יותר מאשר בקרנות הפנסיה, אם כי ישנם הבדלים בין חברה לחברה. בנוסף, ביטוח מנהלים אשר הונפק לאחר 1.1.13 אינו לוקח בחשבון עליה בתוחלת החיים כך שהגיל המקסימלי בו יקבל עובד קצבה נעוץ בתוחלת החיים שהיתה נכונה למועד הנפקת הביטוח ולא זו הידועה במועד קבלת הקצבה. מצד שני, ביטוח מנהלים מאפשר הרחבה של אובדן כושר עבודה לקבלת כיסוי גם במקרי קיצון. הדבר רלוונטי במיוחד לעובדים בעבודות בסיכון גבוה במיוחד כמו מדריכי טיפוס הרים ושאר העוסקים באקסטרים לפרנסתם או ספורטאים.

בביטוח מנהלים ישנה גמישות רבה מבחינת בחירת רכיבי הפוליסה הרלוונטיים. התאמת הביטוח לחוסך היא זו שהופכת את דמי הניהול בביטוח המנהלים ליקרים יותר. הבדל נוסף בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה הוא שבביטוח מנהלים החוזה הוא בין הגוף הפנסיוני לחוסך בלבד. בקרן פנסיה כל החוסכים ערבים זה לזה כך ובאופן זה מובטח כי תמיד יהיה די כסף לתשלום הקצבאות. אם לא, הקרן גובה סכום נוסף מכולם. כל מבוטח צריך לבדוק האם סעיפי הביטוח במוצר שרכש רלוונטים עבורו ומספיקים לו או לחילופין אולי מיותרים עבורו.

אם מדובר ברווק או רווקה, לדוגמה, אשר אין להם צורך לדאוג לפרנסת יקיריהם במקרה של מוות, ניתן לוותר על ביטוח למקרה מוות כל עוד זה המצב המשפחתי. לעומת זאת, אם יש ילדים אשר זקוקים לפרנסת המבוטח גם לאחר שיגיעו לגיל 21 (ילד בעל צרכים מיוחדים למשל) יש לבדוק שיהיה כיסוי לכך.

ביטוח פנסיוני לעובדי משק בית ועובדים זרים

כאמור משנת 2008 זכאי כל עובד לרבות עובדי משק בית ועובדים זרים לביטוח פנסיוני. על פי חוק, אם היה לעובד משק הבית ביטוח פנסיוני קודם, על המעסיק הפריש לו סכום לביטוח כבר מן היום הראשון לעבודה.

במידה ולא, חובת ההפרשה חלה לאחר שישה חודשי העסקה. בנוסף, חלק מההפרשות הן על חשבון פיצויי פיטורין עתידיים כך שבצב פיטורין מחוייב המעסיק לשלם רק חלק מהסכום. כל החוקים הללו חלים גם על העסקת עובדים זרים. הבדל יחיד הוא שאצלם החיסכון יחסך בקרן שאינה פנסיונית ובמסגרתה הכסף יוכל להמשך גם בטווח הקצר.

מחיר ביטוח פנסיוני

מחירו של ביטוח פנסיוני משתנה בין המוצרים השונים והוא בא לידי ביטוי בדמי הניהול הנגבים על ידי החברה. כאמור, בביטוח מנהלים מחירם של דמי הניהול גבוה יותר מאשר בקרנות פנסיה. עם זאת, גורם נוסף וחשוב שיקבע בסופו של דבר את הרווח הנקי מן החיסכון הוא גם איכות ניהול ההשקעות בכל חברה וחברה.

איכות ניהול ההשקעות תבוא לידי ביטוי בתשואה שהשיגו כספי החיסכון שלכם לאורך זמן. גם מסלול ההשקעות בו בחרתם ישפיע על התשואה שישיג החיסכון. אמנם כמעט בלתי אפשרי לחזות מראש מה תהיה התשואה שתתקבל בסוף תקופת החיסכון, אך ניתן להשוות בין המוצרים הפנסיונים השונים.

כדאי לבחור את המוצר הפנסיוני והחברה תוך שקלול של מוצר טוב שהשיג תשואה גבוהה לאורך זמן עם דמי ניהול סבירים.

ביטוח בחברות השונות

מרבית חברות הביטוח הגדולות מציעות הן קרן פנסיה והן ביטוח מנהלים. לקרן הפנסיה ניתן לצרף גם קרן פנסיה משלימה. בקרן הפנסיה המשלימה ניתן להפקיד סכומים באופן חד פעמי ולא על בסיס חודשי בכדי לקבל בסופו של דבר קצבת פנסיה גבוהה יותר.

במידה ויש לכם שאלות נוספות, מעוניינים במידע נוסף או מעוניינים בביטוח פנסיוני –
פנו אלינו!

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.