דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

עם קופת גמל להשקעה העתיד שלכם בטוח יותר

קופת גמל להשקעה הינה מוצר חיסכון חדש שהושק בסוף שנת 2016, שנהנה ממספר יתרונות לעומת קופת הגמל הרגילה. מדובר במוצר שנועד לעודד את הציבור להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו, אך זאת מבלי להגביל את יכולתו של הציבור למשוך ממנו כספים לפני הגיעו לגיל הפרישה. כתוצאה מכך מדובר במוצר השקעה לטווח קצר, בינוני, וארוך, המתאפיין בנזילות בכל עת, גמישות ומעבר בין מסלולים פטורים ממס, הטבות מס נוספות, ועוד.

ניתן להפקיד בקופת גמל להשקעה עד 70,000 ₪ לשנה עבור כל חוסך, וזאת בהפקדה חד פעמית או חודשית.

להלן פירוט היתרונות העיקריים של קופת גמל להשקעה:

  • נזילות תמידית: בעוד שאת הכספים שנצברו בקופת הגמל הרגילה מומלץ למשוך רק לאחר גיל הפרישה, מאחר שמשיכה לפני גיל הפרישה כרוכה בתשלום קנס גדול, אזי את הכספים שנצברו בקופת הגמל להשקעה ניתן למשוך בכל עת, גם לפני גיל הפרישה, וזאת ללא תשלום קנס, אלא רק בכפוף לתשלום מס רווחי הון (כלומר, מס על רווחי ההשקעות של הקופה שהצטברו ממכירת ניירות ערך, מקבלת דיבידנד או מקבלת ריבית מאיגרת חוב, וכיוצא בזה). יחד עם זאת, מי שימשוך את הכספים כקצבה לאחר הגיעו לגיל הפרישה, וזאת החל מגיל 60 ואילך, יוכל להנות מפטור ממס רווח הון. מאחר ששיעור המס על רווחי הון עומד כיום על 25%, מדובר בהטבה משמעותית ביותר.
  • אופן משיכה: בעוד שאת הכספים שנצברו בקופת הגמל הרגילה ניתן למשוך רק בצורת קצבה חודשית, אזי את הכספים שנצברו בקופת הגמל להשקעה ניתן למשוך הן בצורה של קצבה חודשית והן בצורה הונית (סכום מלא או חלקי).
  • רציפות השקעה ודחיית מס: ניתן לעבור ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בתוך הקופה, בין קופות, ובין גופים מנהלים, וזאת מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס שמחייב בתשלום מס רווח הון. מס רווח ההון ישולם רק בעת משיכת הכספים מהקופה, למעט במקרה של משיכת הכספים כקצבה לאחר גיל הפרישה.

לפרטים מלאים יותר, ניתן לפנות אלינו בטלפון 08-9465921 או במייל oren@gerson.co.il

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.